Koninklijke Sterrenwacht
van België
Dienst
wetenschappelijke
inlichtingen
Planetarium


Positie van de zon aan de hemel


Azimuth
Het azimuth van een hemellichaam komt overeen met de windrichting waarin dat hemellichaam wordt waargenomen. Dit wordt uitgedrukt in graden.


Hoogte
De hoogte van een hemellichaam (de zon) aan de hemel, is de afstand van dit hemellichaam tot aan de horizon uitgedrukt in graden.
  • wanneer de hoogte gelijk is aan 0° staat het object aan de horizon
  • wanneer de hoogte gelijk is aan 90° staat het object loodrecht boven je hoofd
  • Last updated on 27 June 2003 by HL