Werkaanbiedingen

Deze functie ondersteunt de zonnewaarnemingen met het USET-telescopenplatform (Ukkel Solar Equatorial Table, http://sidc.be/uset ), dat in nauw contact staat met het Wereldgegevenscentrum SILSO (Sunspot Index and Long-term Solar Observations, http://sidc.be/silso). Zowel USET als SILSO zijn activiteiten van het Studiecentrum voor Zon en Ruimteweer (SIDC, Solar Influences Data analysis Centre) aan de Koninklijke Sterrenwacht van België.

Lees meer...

Op deze dag, 31/01/2017, verschenen in het Belgisch Staatsblad: u mag solliciteren binnen de 30 kalenderdagen volgend op de datum van de bekendmaking in het BS
Vacature van Werkleider (klasse SW2) van de wetenschappelijke loopbaan
Vacaturenummer HRM S 2134 – Operationele Directie: Zonnefysica & Ruimteweer (m/v/x) http://www.belspo.be/belspo/organisation/actua_job_nl.stm

Onderhoudsmedewerker (m/v) in de conditie van een Rosetta contract voor de Koninklijke Sterrenwacht van België.
Je verzekert het onderhoud van de lokalen, burelen, publieksruimten in de gebouwen van de Koninklijke Sterrenwacht van België en draagt zo bij aan een nette werkplaats en aangename omgeving voor de gebruikers.

Lees meer...

Jobstudenten tijdens de Paasvakantie

De Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB) zoekt 1 jobstudent vanaf 3 april tot en met 14 april 2017 voor bij zijn digitalisatie centrum voor het fotografisch glasplatenarchief.

De jobstudent zal instaan voor het digitaal fotograferen van groot formaat fotografische platen en hun enveloppen.

Lees meer...

De Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB) zoekt 1 jobstudent vanaf 3 april tot en met 14 april 2017 voor bij zijn digitalisatie centrum voor het fotografisch glasplatenarchief.

De jobstudent zal instaan voor het invoeren en verifiëren van meta data

Lees meer...

De Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB) zoekt 1 jobstudent vanaf 3 april tot en met 14 april 2017 voor bij zijn digitalisatie centrum voor het fotografisch glasplatenarchief.

De jobstudent zal instaan voor het herinrichten en inventariseren glasplaten archief.

De Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB) zoekt 1 jobstudent vanaf 3 april tot en met 14 april 2017 bij zijn digitalisatie centrum voor het fotografisch glasplatenarchief.

De jobstudent zal instaan voor het herverpakken van glasplaten.

Lees meer...