Koninklijke Sterrenwacht
van België
Dienst
inlichtingen
PlanetariumEr zullen in 2009 zes verduisteringen plaatsgrijpen:
twee zonsverduisteringen en vier maansverduisteringen:

 • op 26 januari 2009 een ringvormige zonsverduistering onzichtbaar in België.
 • op 9 februari 2009 een maansverduistering door de bijschaduw onzichtbaar in België.
 • op 7 juli 2009 een maansverduistering door de bijschaduw, onzichtbaar in België.
 • op 21 - 22 juli 2009 een totale zonsverduistering onzichtbaar in België.
 • op 5 - 6 augustus 2009 een maansverduistering door de bijschaduw zichtbaar in België.
 • op 31 december 2009 een gedeeltelijke maansverduistering zichtbaar in België.


  
                    I.-- 26 januari 2009,                 
                  ringvormige zonsverduistering,               
                   onzichtbaar in Belgi"e.                 
                                               
                               Lengte             
                               t.o.v.             
         FAZEN             Wereldtijd Greenwich  Breedte        
          ---               ---    ---    ---         
                          h m     o '   o '        
  Begin van de verduistering          04 56,6   007 57 E  28 46 S        
  Begin van de ringvormige verduistering    06 02,7   011 05 W  34 04 S        
  Begin van de centrale verduistering     06 05,8   011 46 W  34 33 S        
  Centrale verduistering op plaatselijke                          
    schijnbare middag             07 46,4   066 32 E  36 21 S        
  Maximum van de verduistering         08 02,1   071 14 E  33 24 S        
  Einde van de centrale verduistering     09 51,6   123 59 E  03 42 N        
  Einde van de ringvormige verduistering    09 54,7   123 20 E  04 11 N        
  Einde van de verduistering          11 00,7   105 01 E  09 32 N        
                                               
  Het gebied waar de verduistering waarneembaar is, wordt gegeven op de bijgaande kaart. De
  verklaring van de gebruikte codes staat achteraan in dit hoofdstuk.            
                                               
  De duur van de ringvormige faze langs de centraliteitslijn zal een maximum bereiken van  
  7m 51s in een punt gelegen op 65@ oosterlengte en 37@ zuiderbreedte.           
  
  
  
  

  P Gedeeltelijke zonsverduistering, zichtbaar. p Gedeeltelijke zonsverduistering, gedeeltelijk zichtbaar. R Ringvormige zonsverduistering, waarvan de ringvormige faze in zijn geheel waarneembaar is. r Ringvormige zonsverduistering, waarvan de ringvormige faze gedeeltelijk waarneembaar is.


                                               
  
                    II.-- 9 februari 2009,                 
                maansverduistering door de bijschaduw,             
                   onzichtbaar in Belgi"e.                 
                                               
                               Lengte          hoogte
                               t.o.v.      positie- te 
         FAZEN            Wereldtijd  Greenwich  Breedte  hoek  Ukkel
          ---               ---     ---    ---   ---   --- 
                          h m     o '   o '    o    o
  Intrede van de maan in de bijschaduw     12 36,8   172 49 E  14 01 N  071 E  - 
  Maximum van de verduistering         14 38,2   143 34 E  13 32 N  024 E  - 
  Uittrede van de maan uit de bijschaduw    16 39,6   114 17 E  13 02 N  337 E  - 
                                               
  De lengte en de breedte hebben betrekking op het punt op aarde waar de maan zich op dat  
  ogenblik in het zenit bevindt. De positiehoek is die van de denkbeeldige lijn die het  
  midden van de maanschijf met het midden van de aardschaduw verbindt, en wordt gemeten in 
  het midden van de maanschijf, in tegenwijzerzin vanaf het noorden. Bij het begin en het 
  einde van de bij- en kernschaduwfaze is dit de positiehoek van het contactpunt. De hoogte
  van de maan en de tijdstippen van maansopkomst en -ondergang worden bepaald door haar   
  middelpunt zonder rekening te houden met refractie.                    
                                               
  Grootte van de verduistering: 0,924, als de middellijn van de maanschijf als eenheid   
  genomen wordt.                                      
  
  

  1 t/m 6 : vanuit deze gebieden is de intrede in de bijschaduw zichtbaar 2 t/m 7 : vanuit deze gebieden is de intrede in de kernschaduw zichtbaar 3 t/m 8 : vanuit deze gebieden is het begin van de totaliteit zichtbaar 4 t/m 9 : vanuit deze gebieden is het einde van de totaliteit zichtbaar 5 t/m 10: vanuit deze gebieden is de uittrede uit de kernschaduw zichtbaar 6 t/m 11: vanuit deze gebieden is de uittrede uit de bijschaduw zichtbaar 6 : vanuit dit gebied is de volledige verduistering waarneembaar 5 t/m 7 : vanuit deze gebieden zijn de kernschaduwfazen volledig waarneembaar 4 t/m 8 : vanuit deze gebieden is de totaliteit in zijn geheel waarneembaar.


  
                    III.-- 7 juli 2009,                  
                maansverduistering door de bijschaduw,             
                   onzichtbaar in Belgi"e.                 
                                               
                               Lengte          hoogte
                               t.o.v.      positie- te 
         FAZEN            Wereldtijd  Greenwich  Breedte  hoek  Ukkel
          ---               ---     ---    ---   ---   --- 
                          h m     o '   o '    o    o
  Intrede van de maan in de bijschaduw     08 32,9   127 13 W  23 58 S  008 E  - 
  Maximum van de verduistering         09 38,6   143 07 W  23 52 S  348 E  - 
  Uittrede van de maan uit de bijschaduw    10 44,3   159 01 W  23 45 S  328 E  - 
                                               
  De lengte en de breedte hebben betrekking op het punt op aarde waar de maan zich op dat  
  ogenblik in het zenit bevindt. De positiehoek is die van de denkbeeldige lijn die het  
  midden van de maanschijf met het midden van de aardschaduw verbindt, en wordt gemeten in 
  het midden van de maanschijf, in tegenwijzerzin vanaf het noorden. Bij het begin en het 
  einde van de bij- en kernschaduwfaze is dit de positiehoek van het contactpunt. De hoogte
  van de maan en de tijdstippen van maansopkomst en -ondergang worden bepaald door haar   
  middelpunt zonder rekening te houden met refractie.                    
                                               
  Grootte van de verduistering: 0,182, als de middellijn van de maanschijf als eenheid   
  genomen wordt.                                      
  
   
  

  1 t/m 6 : vanuit deze gebieden is de intrede in de bijschaduw zichtbaar 2 t/m 7 : vanuit deze gebieden is de intrede in de kernschaduw zichtbaar 3 t/m 8 : vanuit deze gebieden is het begin van de totaliteit zichtbaar 4 t/m 9 : vanuit deze gebieden is het einde van de totaliteit zichtbaar 5 t/m 10: vanuit deze gebieden is de uittrede uit de kernschaduw zichtbaar 6 t/m 11: vanuit deze gebieden is de uittrede uit de bijschaduw zichtbaar 6 : vanuit dit gebied is de volledige verduistering waarneembaar 5 t/m 7 : vanuit deze gebieden zijn de kernschaduwfazen volledig waarneembaar 4 t/m 8 : vanuit deze gebieden is de totaliteit in zijn geheel waarneembaar.


  
   
                   IV.-- 21 - 22 juli 2009,                
                   totale zonsverduistering,                
                   onzichtbaar in Belgi"e.                 
                                               
                               Lengte             
                               t.o.v.             
         FAZEN             Wereldtijd Greenwich  Breedte        
          ---               ---    ---    ---         
                          h m     o '   o '        
                      21 juli 2009                   
  Begin van de verduistering          23 58,3   084 28 E  18 55 N        
                      22 juli 2009                   
  Begin van de totale verduistering      00 51,2   071 13 E  20 24 N        
  Begin van de centrale verduistering     00 52,9   070 31 E  20 21 N        
  Centrale verduistering op plaatselijke                          
    schijnbare middag             02 33,0   143 21 E  24 37 N        
  Maximum van de verduistering         02 34,9   143 59 E  24 17 N        
  Einde van de centrale verduistering     04 17,8   157 41 W  12 55 S        
  Einde van de totale verduistering      04 19,4   158 22 W  12 53 S        
  Einde van de verduistering          05 12,4   171 35 W  14 18 S        
                                               
  Het gebied waar de verduistering waarneembaar is, wordt gegeven op de bijgaande kaart. De
  verklaring van de gebruikte codes staat achteraan in dit hoofdstuk.            
                                               
  De duur van de totaliteitsfaze langs de centraliteitslijn zal een maximum bereiken van  
  6m 44s in een punt gelegen op 142@ oosterlengte en 25@ noorderbreedte.          
  
                                              
  

  P Gedeeltelijke zonsverduistering, zichtbaar. p Gedeeltelijke zonsverduistering, gedeeltelijk zichtbaar. T Totale zonsverduistering, waarvan de totale faze in zijn geheel waarneembaar is. t Totale zonsverduistering, waarvan de totale faze gedeeltelijk waarneembaar is.


                   V.-- 5 - 6 augustus 2009,                
                maansverduistering door de bijschaduw,             
                    zichtbaar in Belgi"e.                 
                                               
                               Lengte          hoogte
                               t.o.v.      positie- te 
         FAZEN            Wereldtijd  Greenwich  Breedte  hoek  Ukkel
          ---               ---     ---    ---   ---   --- 
                          h m     o '   o '    o    o
                       5 augustus 2009                 
  Intrede van de maan in de bijschaduw     23 01,0   015 01 E  15 52 S  126 E  +22 
  Maan in de meridiaan te Ukkel        23 45,0   004 21 E  15 44 S  139 E  +23 
                       6 augustus 2009                 
  Maximum van de verduistering         00 39,2   008 49 W  15 35 S  158 E  +22 
  Uittrede van de maan uit de bijschaduw    02 17,4   032 38 W  15 16 S  189 E  +16 
                                               
  De lengte en de breedte hebben betrekking op het punt op aarde waar de maan zich op dat  
  ogenblik in het zenit bevindt. De positiehoek is die van de denkbeeldige lijn die het  
  midden van de maanschijf met het midden van de aardschaduw verbindt, en wordt gemeten in 
  het midden van de maanschijf, in tegenwijzerzin vanaf het noorden. Bij het begin en het 
  einde van de bij- en kernschaduwfaze is dit de positiehoek van het contactpunt. De hoogte
  van de maan en de tijdstippen van maansopkomst en -ondergang worden bepaald door haar   
  middelpunt zonder rekening te houden met refractie.                    
                                               
  Grootte van de verduistering: 0,428, als de middellijn van de maanschijf als eenheid   
  genomen wordt.                                      
  
  

  1 t/m 6 : vanuit deze gebieden is de intrede in de bijschaduw zichtbaar 2 t/m 7 : vanuit deze gebieden is de intrede in de kernschaduw zichtbaar 3 t/m 8 : vanuit deze gebieden is het begin van de totaliteit zichtbaar 4 t/m 9 : vanuit deze gebieden is het einde van de totaliteit zichtbaar 5 t/m 10: vanuit deze gebieden is de uittrede uit de kernschaduw zichtbaar 6 t/m 11: vanuit deze gebieden is de uittrede uit de bijschaduw zichtbaar 6 : vanuit dit gebied is de volledige verduistering waarneembaar 5 t/m 7 : vanuit deze gebieden zijn de kernschaduwfazen volledig waarneembaar 4 t/m 8 : vanuit deze gebieden is de totaliteit in zijn geheel waarneembaar.


                   VI.-- 31 december 2009,                 
                 gedeeltelijke maansverduistering,              
                    zichtbaar in Belgi"e.                 
                                               
                               Lengte          hoogte
                               t.o.v.      positie- te 
         FAZEN            Wereldtijd  Greenwich  Breedte  hoek  Ukkel
          ---               ---     ---    ---   ---   --- 
                          h m     o '   o '    o    o
  Intrede van de maan in de bijschaduw     17 15,3   100 49 E  24 14 N  139 E  +14 
  Intrede van de maan in de kernschaduw    18 51,6   077 46 E  24 04 N  173 E  +28 
  Maximum van de verduistering         19 22,7   070 19 E  24 01 N  190 E  +33 
  Uittrede van de maan uit de kernschaduw   19 53,8   062 52 E  23 58 N  207 E  +37 
  Uittrede van de maan uit de bijschaduw    21 30,1   039 49 E  23 47 N  241 E  +51 
                                               
  De lengte en de breedte hebben betrekking op het punt op aarde waar de maan zich op dat  
  ogenblik in het zenit bevindt. De positiehoek is die van de denkbeeldige lijn die het  
  midden van de maanschijf met het midden van de aardschaduw verbindt, en wordt gemeten in 
  het midden van de maanschijf, in tegenwijzerzin vanaf het noorden. Bij het begin en het 
  einde van de bij- en kernschaduwfaze is dit de positiehoek van het contactpunt. De hoogte
  van de maan en de tijdstippen van maansopkomst en -ondergang worden bepaald door haar   
  middelpunt zonder rekening te houden met refractie.                    
                                               
  Grootte van de verduistering: 0,082, als de middellijn van de maanschijf als eenheid   
  genomen wordt.                                      
  
  

  1 t/m 6 : vanuit deze gebieden is de intrede in de bijschaduw zichtbaar 2 t/m 7 : vanuit deze gebieden is de intrede in de kernschaduw zichtbaar 3 t/m 8 : vanuit deze gebieden is het begin van de totaliteit zichtbaar 4 t/m 9 : vanuit deze gebieden is het einde van de totaliteit zichtbaar 5 t/m 10: vanuit deze gebieden is de uittrede uit de kernschaduw zichtbaar 6 t/m 11: vanuit deze gebieden is de uittrede uit de bijschaduw zichtbaar 6 : vanuit dit gebied is de volledige verduistering waarneembaar 5 t/m 7 : vanuit deze gebieden zijn de kernschaduwfazen volledig waarneembaar 4 t/m 8 : vanuit deze gebieden is de totaliteit in zijn geheel waarneembaar.


  
                     Toelichtingen                    
  
  De basisgegevens voor dit hoofdstuk werden ontleend aan de numerieke integratie DE200, ons
  welwillend ter beschikking gesteld door het U.S. Naval Observatory. Om over te gaan van
  Terrestrische Tijd (TT) naar Wereldtijd (UT) werd gebruik gemaakt van de volgende
  voorlopige vergelijking:
  
       UT = TT - 65,0 s                                 
  
  


  creatie van deze webpagina
  op 18 juni 2007 door HL