logo ksb
logo info
planetarium
Koninklijke Sterrenwacht
van België
Dienst
wetenschappelijke
inlichtingen
PlanetariumEen selectie uit de veel gestelde vragen en de meest besproken onderwerpen
 (tijd, kalenders, Zon, Maan, ...)
Efemeriden en kalendergegevens (ook voor drukkerijen)


Onze dienst beantwoordt uw vragen over de volgende onderwerpen :

De Koninklijke Sterrenwacht
* De geschiedenis van het instituut
* Jaarlijkse publicatie : Het jaarboek
* Bezoek en rondleidingen
* Luchtfoto's van de Ringlaan met de drie instituten
* Oude foto's, postkaarten en pentekeningen

Astronomische coördinaten

Astronomische constanten

Tijdrekening en Kalenders

* Gregoriaanse kalender
* Juliaanse kalender
* Joodse kalender
* Islamitische kalender
* Katholieke kalender (Rooms-Katholiek; Anglicaans; Protestants-Evangelisch; Orthodox)
Met telkens de bijhorende eredienst (feestdagen)

Datum en tijd

* Werelduurgordels
* Datumgrens
* Zomer- en wintertijd

De Zon
* Algemeenheden en gegevens
* Astronomische jaargetijden
* Efemeriden (Opkomst en ondergang) * De positie van de zon * Zonnewijzers

De Maan
* Algemeenheden en gegevens
* Efemeriden (Opkomst en ondergang; de maanfasen)
* Getijden (beschrijving en toelichting; de Belgische kust)

Het planetenstelsel

* Beschrijving en toelichting
* Numerieke gegevens
* De satelieten
* Efemeriden
* Waarnemingsomstandigheden en zichtbaarheid

Kleine Planeten

* Beschrijving en toelichting
* Numerieke gegevens
* Efemeriden
* Waarnemingsomstandigheden en zichtbaarheid

Periodieke kometen

* Beschrijving en toelichting
* Numerieke gegevens
* Efemeriden
* Waarnemingsomstandigheden en zichtbaarheid

Meteoorzwermen

* Beschrijving en toelichting
* Waarnemingsomstandigheden en zichtbaarheid

Zons- en Maansverduisteringen

* Beschrijving en toelichting
* Waarnemingsomstandigheden en zichtbaarheid

Bedekkingen van sterren en planeten door de maan


Last updated on 11/04/2013 by JC & HL