Koninklijke Sterrenwacht van België

Dienst wetenschappelijke inlichtingen
Winter/Zomertijd
2008

Omschakelingen volgens :
Het Koninklijk Besluit van 19 december 2001, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 28 december 2001.
Dit KB volgt Richtlijn 2000/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 januari 2001.


Op zondag 30 maart 2008 's morgens gaan we over van wintertijd naar zomertijd.
Om 2h wintertijd wordt de klok verder gedraaid naar 3h zomertijd.

Op zondag 26 oktober 2008 's morgens verzetten we de klok van zomertijd naar wintertijd.
Om 3h zomertijd wordt de klok teruggedraaid naar 2h wintertijd.


Last updated on 14 april 2004