Koninklijke Sterrenwacht
van België
Dienst
inlichtingen
PlanetariumEr zullen in 2008 vier verduisteringen plaatsgrijpen:
twee zonsverduisteringen, en twee maansverduisteringen:

 • op 7 februari 2008 een ringvormige zonsverduistering, onzichtbaar in België.
 • op 21 februari 2008 een totale maansverduistering, zichtbaar in België.
 • op 1 augustus 2008 een totale zonsverduistering, in België zichtbaar als gedeeltelijke verduistering.
 • op 16 augustus 2008 een gedeeltelijke maansverduistering, gedeeltelijk zichtbaar in België.


  
  
                    I.-- 7 februari 2008,                 
                  ringvormige zonsverduistering,               
                   onzichtbaar in Belgi"e.                 
                                               
                               Lengte             
                               t.o.v.             
         FAZEN             Wereldtijd Greenwich  Breedte        
          ---               ---    ---    ---         
                          h m     o '   o '        
  Begin van de verduistering          01 38,5   042 12 E  57 43 S        
  Begin van de ringvormige verduistering    03 19,8   064 41 W  73 25 S        
  Begin van de centrale verduistering     03 24,0   072 36 W  72 57 S        
  Maximum van de verduistering         03 57,0   150 56 W  66 36 S        
  Einde van de centrale verduistering     04 26,6   135 20 W  47 47 S        
  Einde van de ringvormige verduistering    04 30,7   137 09 W  45 50 S        
  Einde van de verduistering          06 11,9   175 14 W  13 53 S        
                                               
  Het gebied waar de verduistering waarneembaar is, wordt gegeven op de bijgaande kaart. De
  verklaring van de gebruikte codes staat achteraan in dit hoofdstuk.            
                                               
  De duur van de ringvormige faze langs de centraliteitslijn zal maximaal zijn bij de    
  aanvang van de verduistering (2m 11s) en een minimum bereiken van 2m 08s in een punt   
  gelegen op 151@ westerlengte en 61@ zuiderbreedte.                    
  
  

  P Gedeeltelijke zonsverduistering, zichtbaar. p Gedeeltelijke zonsverduistering, gedeeltelijk zichtbaar. R Ringvormige zonsverduistering, waarvan de ringvormige faze in zijn geheel waarneembaar is. r Ringvormige zonsverduistering, waarvan de ringvormige faze gedeeltelijk waarneembaar is. T Totale zonsverduistering, waarvan de totale faze in zijn geheel waarneembaar is. t Totale zonsverduistering, waarvan de totale faze gedeeltelijk waarneembaar is.


  
                   II.-- 21 februari 2008,                 
                   totale maansverduistering,                
                    zichtbaar in Belgi"e.                 
                                               
                               Lengte          hoogte
                               t.o.v.      positie- te 
         FAZEN            Wereldtijd  Greenwich  Breedte  hoek  Ukkel
          ---               ---     ---    ---   ---   --- 
                          h m     o '   o '    o    o
  Intrede van de maan in de bijschaduw     00 35,0   006 48 W  11 10 N  102 E  +49 
  Intrede van de maan in de kernschaduw    01 43,0   023 17 W  10 53 N  093 E  +43 
  Begin van de totale verduistering      03 00,6   042 04 W  10 34 N  056 E  +34 
  Maximum van de verduistering         03 26,0   048 15 W  10 28 N  027 E  +30 
  Einde van de totale verduistering      03 51,5   054 25 W  10 22 N  357 E  +27 
  Uittrede van de maan uit de kernschaduw   05 09,1   073 13 W  10 03 N  320 E  +15 
  Uittrede van de maan uit de bijschaduw    06 17,2   089 44 W  09 46 N  311 E  +04 
                                               
  De lengte en de breedte hebben betrekking op het punt op aarde waar de maan zich op dat  
  ogenblik in het zenit bevindt. De positiehoek is die van de denkbeeldige lijn die het  
  midden van de maanschijf met het midden van de aardschaduw verbindt, en wordt gemeten in 
  het midden van de maanschijf, in tegenwijzerzin vanaf het noorden. Bij het begin en het 
  einde van de bij- en kernschaduwfaze is dit de positiehoek van het contactpunt. De hoogte
  van de maan en de tijdstippen van maansopkomst en -ondergang worden bepaald door haar   
  middelpunt zonder rekening te houden met refractie.                    
                                               
  Grootte van de verduistering: 1,111, als de middellijn van de maanschijf als eenheid   
  genomen wordt.                                      
                                               
  Het gebied waar de verduistering waarneembaar is, wordt gegeven op de bijgaande kaart. De
  verklaring van de gebruikte codes staat achteraan in dit hoofdstuk.            
  
  

  1 t/m 6 : vanuit deze gebieden is de intrede in de bijschaduw zichtbaar 2 t/m 7 : vanuit deze gebieden is de intrede in de kernschaduw zichtbaar 3 t/m 8 : vanuit deze gebieden is het begin van de totaliteit zichtbaar 4 t/m 9 : vanuit deze gebieden is het einde van de totaliteit zichtbaar 5 t/m 10: vanuit deze gebieden is de uittrede uit de kernschaduw zichtbaar 6 t/m 11: vanuit deze gebieden is de uittrede uit de bijschaduw zichtbaar 6 : vanuit dit gebied is de volledige verduistering waarneembaar 5 t/m 7 : vanuit deze gebieden zijn de kernschaduwfazen volledig waarneembaar 4 t/m 8 : vanuit deze gebieden is de totaliteit in zijn geheel waarneembaar.


  
  
                   III.-- 1 augustus 2008,                 
                   totale zonsverduistering,                
            in Belgi"e zichtbaar als gedeeltelijke verduistering.         
                                               
                               Lengte             
                               t.o.v.             
         FAZEN             Wereldtijd Greenwich  Breedte        
          ---               ---    ---    ---         
                          h m     o '   o '        
  Begin van de verduistering          08 04,1   052 33 W  50 02 N        
  Begin van de totale verduistering      09 21,1   100 48 W  68 06 N        
  Begin van de centrale verduistering     09 22,6   103 07 W  68 17 N        
  Centrale verduistering op plaatselijke                          
    schijnbare middag             09 47,4   034 44 E  81 07 N        
  Maximum van de verduistering         10 19,1   071 17 E  66 32 N        
  Einde van de centrale verduistering     11 20,0   113 53 E  33 29 N        
  Einde van de totale verduistering      11 21,5   112 55 E  32 57 N        
  Einde van de verduistering          12 38,4   085 51 E  11 03 N        
                                               
  Het gebied waar de verduistering waarneembaar is, wordt gegeven op de bijgaande kaart. De
  verklaring van de gebruikte codes staat achteraan in dit hoofdstuk.            
                                               
  De duur van de totaliteitsfaze langs de centraliteitslijn zal een maximum bereiken van  
  2m 30s in een punt gelegen op 71@ oosterlengte en 66@ noorderbreedte.           
                                               
                                               
               Fazen te Ukkel - Brussel (Sterrenwacht)             
                                               
                         positiehoek hoogte             
                         t.o.v. t.o.v. te              
        FAZEN         Wereldtijd  pool zenit Ukkel             
         ---           ---   ---  ---  ---             
                     h m s   o   o   o             
  Eerste contact           08 38 57  345  023  +40             
  Maximum van de verduistering    09 24 17  024  056  +46             
  Laatste contact          10 11 09  062  087  +52             
  
  Grootte van de verduistering: 0,208, als de middellijn van de zonneschijf als eenheid
  genomen wordt.
  
  De positiehoek ten opzichte van de pool, resp. het zenit, is de hoek die de richting van
  het middelpunt van de maanschijf insluit met de richting naar de pool, resp. het zenit.
  Beide hoeken worden in tegenwijzerzin gemeten in het middelpunt van de zonneschijf. Bij
  het begin en het einde van de verduistering zijn deze hoeken tevens de positiehoeken van
  het contactpunt.
  
  De hoogte van de zon wordt bepaald door een referentiepunt dat zich tijdens de
  verduistering in het verduisterde deel van de zon bevindt en op de tijdstippen van de
  contacten samenvalt met het contactpunt tussen zon en maan. Er wordt geen rekening
  gehouden met straalbreking.
  
  De volgende tabel geeft de fazen voor enkele representatieve Belgische woonplaatsen.
  
             begin    maximum    einde
    Plaats     Wereldtijd  Wereldtijd  Wereldtijd    grootte
     ---        ---      ---      ---      ---
             h m s    h m s    h m s
  Veurne       08 36 39   09 21 50   10 08 39     0,212      
  Oostende      08 36 34   09 22 14   10 09 32     0,217      
  Brugge       08 36 54   09 22 41   10 10 06     0,217      
  Poperinge      08 37 12   09 21 52   10 08 08     0,205      
  Kortrijk      08 37 48   09 22 40   10 09 05     0,206      
  Gent        08 37 44   09 23 23   10 10 38     0,214      
  Oudenaarde     08 38 06   09 23 10   10 09 47     0,207      
  Geraardsbergen   08 38 33   09 23 34   10 10 09     0,206      
  Aalst        08 38 18   09 23 50   10 10 55     0,212      
  Sint-Niklaas    08 37 54   09 24 01   10 11 44     0,219      
  Mechelen      08 38 32   09 24 30   10 12 02     0,216      
  Antwerpen      08 38 02   09 24 26   10 12 24     0,221      
  Essen        08 37 34   09 24 34   10 13 10     0,229      
  Turnhout      08 38 20   09 25 15   10 13 44     0,226      
  Geel        08 38 44   09 25 18   10 13 24     0,222      
  Neerpelt      08 39 01   09 25 58   10 14 27     0,225      
  Hasselt       08 39 36   09 25 47   10 13 28     0,216      
  Tongeren      08 40 05   09 25 58   10 13 19     0,212      
  Maaseik       08 39 40   09 26 30   10 14 49     0,222      
  Leuven       08 39 06   09 24 49   10 12 03     0,212      
  Diest        08 39 12   09 25 22   10 13 03     0,216      
  Brussel       08 38 49   09 24 17   10 11 16     0,210      
  
  

  P Gedeeltelijke zonsverduistering, zichtbaar. p Gedeeltelijke zonsverduistering, gedeeltelijk zichtbaar. T Totale zonsverduistering, waarvan de totale faze in zijn geheel waarneembaar is. t Totale zonsverduistering, waarvan de totale faze gedeeltelijk waarneembaar is.


  
  
                   IV.-- 16 augustus 2008,                 
                 gedeeltelijke maansverduistering,              
                 gedeeltelijk zichtbaar in Belgi"e.              
                                               
                               Lengte          hoogte
                               t.o.v.      positie- te 
         FAZEN            Wereldtijd  Greenwich  Breedte  hoek  Ukkel
          ---               ---     ---    ---   ---   --- 
                          h m     o '   o '    o    o
  Intrede van de maan in de bijschaduw     18 23,1   083 44 E  13 33 S  086 E  - 
  Maansopkomst te Ukkel            18 56,1   075 45 E  13 25 S  090 E  0 
  Intrede van de maan in de kernschaduw    19 35,7   066 09 E  13 17 S  099 E  +06 
  Maximum van de verduistering         21 10,1   043 16 E  12 55 S  155 E  +17 
  Uittrede van de maan uit de kernschaduw   22 44,6   020 22 E  12 34 S  211 E  +24 
  Maan in de meridiaan te Ukkel        23 50,7   004 21 E  12 19 S  223 E  +26 
  Uittrede van de maan uit de bijschaduw    23 57,1   002 49 E  12 18 S  224 E  +26 
                                               
  De lengte en de breedte hebben betrekking op het punt op aarde waar de maan zich op dat  
  ogenblik in het zenit bevindt. De positiehoek is die van de denkbeeldige lijn die het  
  midden van de maanschijf met het midden van de aardschaduw verbindt, en wordt gemeten in 
  het midden van de maanschijf, in tegenwijzerzin vanaf het noorden. Bij het begin en het 
  einde van de bij- en kernschaduwfaze is dit de positiehoek van het contactpunt. De hoogte
  van de maan en de tijdstippen van maansopkomst en -ondergang worden bepaald door haar   
  middelpunt zonder rekening te houden met refractie.                    
                                               
  Grootte van de verduistering: 0,813, als de middellijn van de maanschijf als eenheid   
  genomen wordt.                                      
                                               
  

  1 t/m 6 : vanuit deze gebieden is de intrede in de bijschaduw zichtbaar 2 t/m 7 : vanuit deze gebieden is de intrede in de kernschaduw zichtbaar 5 t/m 10: vanuit deze gebieden is de uittrede uit de kernschaduw zichtbaar 6 t/m 11: vanuit deze gebieden is de uittrede uit de bijschaduw zichtbaar 6 : vanuit dit gebied is de volledige verduistering waarneembaar 5 t/m 7 : vanuit deze gebieden zijn de kernschaduwfazen volledig waarneembaar


  
                     Toelichtingen                    
  
  De basisgegevens voor dit hoofdstuk werden ontleend aan de numerieke integratie DE200, ons
  welwillend ter beschikking gesteld door het U.S. Naval Observatory. Om over te gaan van
  Terrestrische Tijd (TT) naar Wereldtijd (UT) werd gebruik gemaakt van de volgende
  voorlopige vergelijking:
  
       UT = TT - 65,0 s                                 
  
  


  creatie van deze webpagina
  op 28 februari 2006 door HL