Bibliotheek van de Sterrenwacht en het KMI

Collectiedomeinen

  • Astronomie
  • Geofysica
  • Seismologie
  • Meteorologie

Het betreft collecties van boeken en tijdschriften voor gespecialiseerde vorsers en geen vulgarisatiewerken.

Openingsuren

Dinsdag en donderdag van 10u tot 17u.

Toegangs- en uitleenvoorwaarden

Vrije toegang voor opzoekingen van wetenschappelijke aard. Waarborg van 100 Euro voor het uitlenen van boeken.

Contact

E-mail: bib@oma.be
Telefoon: 02/373.02.02
Fax: 02/374.9822
Briefwisseling: Ringlaan 3, 1180 Brussel

De bibliotheek van de KSB – KMI kan alleen antwoord geven op nauwkeurig gestelde bibliographische vragen. Om antwoord te verkrijgen op de grote actuele vragen over astronomie, geofysica en meteorologie, kan men zich wenden tot de Inlichtingendiensten van de KSB en het KMI.