Stage / Observatiestage

Observatiestage

Indien u graag een observatiestage wenst uit te voeren bij de Koninklijke Sterrenwacht van België, gelieve 1 van de 2 onderstaande periodes te vermelden, het daarvoor voorziene formulier in te vullen en samen door te sturen naar hrrob@oma.be.

  • Laatste week voor de Krokusvakantie
  • Laatste week voor de Paasvakantie

Buiten deze 2 periodes is het NIET mogelijk om een observatiestage uit te voeren bij de Koninklijke Sterrenwacht van België!

Wij vragen jullie om ten laatste 2 weken voor aanvang jullie aanvraag in te dienen om de administratieve taken tijdig te kunnen afwerken.

Stage

Indien u graag een stage wenst uit te voeren bij de Koninklijke Sterrenwacht van België, gelieve uw motivatiebrief en CV door te sturen naar hrrob@oma.be

Wij vragen jullie om ten laatste 1 maand voor aanvang jullie aanvraag in te dienen om de administratieve taken tijdig te kunnen afwerken.