KSB Academisch Programma & Opleidingen

De KSB is een wetenschappelijk kenniscentrum en is overtuigd van het belang om kennis te delen, en uit te breiden, met toekomstige generaties van wetenschappers van alle leeftijden. De KSB biedt daarom het volgende Academisch Programma & Opleidingen aan:

PhD-onderzoekswerk

De waarnemingsinfrastructuur van de KSB, zowel in de ruimte als op Aarde, levert cruciale gegevens over het fysische universum, inclusief de Aarde als planeet. De bijdragen die doctoraatsstudenten leveren aan de uitbating en interpretatie van deze gegevens, zijn essentieel en omvatten ook theoretische modellen en simulaties. Eenmaal per jaar lanceert de KSB een Oproep tot Voorstellen voor “PhD-beurzen van de KSB” om nieuwe, beloftevolle, jonge onderzoekers aan te trekken. KSB-wetenschappers treden op als promotors, co-promotors, begeleiders of juryleden van de doctoraten.

Academische opleidingen

De KSB maakt deel uit van van de Belgische onderzoeksgemeenschap. Daarom nemen senior wetenschappers van de KSB hun rol op als (gast)professoren aan Belgische en buitenlandse universiteiten voor opleidingen in ruimtefysica, fysica van de Aarde & andere planeten en sterrenkunde/astrofysica. Deze opleidingen brengen studenten in contact met de disciplines waarin de KSB een voortrekkersrol heeft.

Master-thesiswerk and stages

Master- en/of stage-studenten zijn welkom in de onderzoeksgroepen van de KSB voor wat dikwijls hun eerste hands-on ervaring met hedendaags onderzoek is. Ook ingenieursstudenten worden erg geapprecieerd voor hun bijdragen in pioneering- en ontwikkelingsprojecten. Buitenlandse studenten kunnen worden ondersteund met KSB-beurzen voor onderzoeksbezoeken.

Gespecialiseerde trainingen

Naast onderzoek is ook wetenschappelijke dienstverlening een kerntaak van de KSB. Wanneer de KSB-wetenschappelijke disciplines in verband staan met maatschappelijke noden, wordt de expertise daarom ter beschikking gesteld door middel van gespecialiseerde trainingen, dikwijls georganiseerd in samenwerking met externe partners.

Outreach & Disseminatie naar scholen

Het planetarium van de KSB is een nationale referentie voor een eerste inleiding van schoolkinderen tot astronomische basisconcepten. Elk jaar maken tienduizenden schoolkinderen samen met hun leerkrachten een pedagogische schooluitstap naar het KSB-planetarium.
Bachelor- en Masterstudenten in de exacte of toegepaste wetenschappen van de verschillende Belgische universiteiten worden tevens verwelkomd op het KSB-Planetarium met aan hun curriculum aangepaste sessies. Zij krijgen bovendien de kans om diezelfde dag een Planetarium voorstelling gratis mee te maken.