Werkaanbiedingen

GENESIS zal gelanceerd worden in 2027. Het is de allereerste satelliet met alle vier de ruimtegeodetische technieken aan boord, namelijk Global Navigation Satellite System (GNSS), Satellite Laser Ranging (Satellite Laser Ranging, SLR), Very Long Baseline Interferometry (VLBI) en Doppler Orbitography and Radiopositioning Integrated by Satellite (DORIS). Het hoofddoel van de missie is het verbeteren van het internationaal coördinatenstelsel van de aarde (International Terrestrial Reference Frame, ITRF). De GENESIS-missie zal ook het internationaal inertiaal coördinatenstelsel (International Celestial Reference Frame, ICRF) verbeteren, en daarmee ook de koppeling tussen de twee stelsels en dus de oriëntatie van de aarde in de ruimte (de Earth Orientation Parameters, EOP). De Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB) heeft als taak ervoor te zorgen dat de GENESIS-missie zijn wetenschappelijke doelstellingen kan bereiken en volgt ook de ontwikkeling van de nieuwe VLBI Transmitter (VT) en het wetenschappelijk gebruik ervan op.

Lees meer...

De Operationele Directie "Referentiesystemen en Planetologie" van de Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB), en meer bepaald haar afdeling "Tijd & Ionosfeer", is op zoek naar een post doc positie voor zijn onderzoek activiteiten in de fysica van de ionosfeer.

Lees meer...

De KSB onderhoudt een tijd- en frequentielaboratorium, waarvan de atoomklokken bijdragen aan de internationale referentie UTC (Coordinated Universal Time). Op dit gebied voert de Tijd-Frequenties Sectie ook fundamentele natuurkundige testen uit, waaronder de algemene relativiteitstheorie, door gebruik te maken van de buitengewone precisie en stabiliteit van atoomklokken.

De positie staat open voor zowel de Koninklijke Sterrenwacht van België als de UCLouvain: het is een 50% wetenschappelijke positie bij de Koninklijke Sterrenwacht van België en een 50% academische positie bij de UCLouvain. Deze twee parttime functies moeten worden ingevuld door dezelfde persoon, en de verwachte activiteiten zullen worden uitgevoerd op de sites van beide partners, waarbij 50% van de activiteiten wordt uitgevoerd op elke site. Deze dubbele positie, die een sterke interactie tussen de twee instellingen impliceert, is gepland voor een periode van 10 jaar. Aan het einde van deze periode zal de UCLouvain de gekozen persoon voltijds in dienst nemen binnen haar academisch kader.

Lees meer...