Werkaanbiedingen

Het KSB/SIDC team is een wereldleider in ruimte-instrumenten voor zonnewaarnemingen, waaronder EUV-telescopen die de zonnecorona waarnemen (SOHO/EIT, PROBA2/SWAP, Solar Orbiter/EUI), UV- radiometers (PROBA2/LYRA) and coronagrafen (PROBA3/ASPIICS). Het KSB/SIDC team heeft een leidende rol in het aansturen van dit type van instrumenten en in de wetenschappelijke analyse van de gegevens. Het KSB/SIDC team draagt, als toekomstige wetenschappelijke gebruikers, sterk bij aan de ontwikkeling van specifieke subsystemen van deze instrumenten die bepalend zijn voor de wetenschappelijke gegevensverwerking. Het uiteindelijke doel van het KSB/SIDC team is om grensverleggend onderzoek te voeren naar de fenomenen in de atmosfeer van de zon.

Lees meer...

Fenomenoloog of data-analist met ervaring in fundamentele fysicatesten op basis van zeer nauwkeurige metingen, voor een contract van 5 jaar bij de Koninklijke Sterrenwacht van België.

Lees meer...