Werkaanbiedingen

Het doel van dit project is om de gekoppelde interne en orbitale evolutie van de Galileïsche manen van Jupiter te bestuderen. Het centrale concept dat de baanbeweging koppelt aan het inwendige is getijdenverwarming, de warmte die in een satelliet en in Jupiter wordt gegenereerd als gevolg van getijden. Getijdenverwarming in een satelliet heeft de neiging de baan meer cirkelvormig te maken, waardoor de getijdenverwarming afneemt, terwijl getijdenverwarming in de planeet de banen van de satellieten ellipsvormiger maakt en de getijdenverwarming in de satelliet vergroot. Getijdenverwarming kan een belangrijke energiebron zijn voor satellieten en kan een cruciale rol spelen in het bestaan van ondergrondse oceanen. In dit project zullen we een consistent model van de gekoppelde evolutie ontwikkelen dat ook rekening houdt met de invloed van de evolutie van Jupiter. Dit project zal bijdragen aan de voorbereiding van de ESA missie JUICE naar Jupiter en zijn Galileïsche satellieten, waarin de KSB een belangrijke rol speelt.

Lees meer...

Doel van het project is om observaties van de rotatie en van de magnetische- en zwaartekrachtvelden van de aarde in synergie te gebruiken en te koppelen aan stromingsmodellen in de kern om nieuwe informatie te verschaffen over de dynamische processen die plaatsvinden in de kern en aan het grensoppervlak tussen kern en mantel.

Het contract voor een doctor in de wetenschappen met minstens 6 jaar ervaring, loopt tot het einde van het GRACEFUL-project (augustus 2024). We zijn op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde wetenschapper, in staat om jonge onderzoekers te leiden.

Lees meer...

KSB neemt een voltijds wetenschappelijk medewerker in dienst, die een centrale rol gaat spelen in het onderzoek van KSB naar kampvuren. De nieuwe medewerker zal betrokken zijn bij de detectie en karakterisering van EUV brightenings en de studie van hun eigenschappen zoals afgeleid van toegewijde waarnemingen door instrumenten zoals EUI, PHI, SPICE en AIA, met behulp van technieken zoals differentiële emissiemeting, coronale stereoscopie en spectroscopie. Het onderzoek omvat zowel case studies van EUV brightenings als statistische studies van hun eigenschappen. De verdeling van hun energieën is vooral interessant omdat het onze kennis uitbreidt over de bijdrage van coronal brightenings aan de opwarming van de corona. De nieuwe medewerker zal helpen bij het produceren van een open catalogus van EUV brightenings, die kan worden geraadpleegd/gebruikt door de zonnefysica-gemeenschap.

Lees meer...

Het Centre Spatial de Liège van de Universiteit van Luik en de Koninklijke Sterrenwacht van België nodigen sollicitaties uit voor een voltijdse functie om hun profiel in te vullen “CHIPS – Bedenken van hardware voor zonnefysica-onderzoek”, geopend in het kader van de Belgische federale FED-tWIN programma (programma voor duurzame onderzoekssamenwerking tussen de federale wetenschappelijke instellingen (FWI) en de universiteiten).

Deze functie omvat een parttime (50%) wetenschappelijke positie aan de Koninklijke Sterrenwacht van België, en een complementaire parttime (50%) postdoctorale positie aan het Centre Spatial de Liège van de Universiteit van Luik op het gebied van ontwerp van ruimte-experimenten.

Lees meer...

Een contractuele wetenschappelijke positie is beschikbaar bij de Koninklijke Sterrenwacht van België voor een persoon om te werken aan waarnemingen van het oppervlak van hemellichamen zonder atmosfeer, met specifiek aandacht voor de Marsmanen Phobos en Deimos. De lopende waarnemingen van de NOMAD spectrometer van de ESA TGO (Trace Gas orbiter) missie en de toekomstige waanemingen van ESA Hera missie met haar optische instrumenten (waaronder de thermisch-infraroodcamera) tijdens de geplande Mars-flyby zullen worden bestudeerd.

Lees meer...

Als onthaalmedewerker sta je samen met een collega (technisch operator voor de voorstellingen in de koepelzaal) zelfstandig in voor de planetarium permanentie. Je verzorgt het onthaal volgens een flexibel uurrooster zowel op weekdagen als tijdens weekends en feestdagen. Bijv: 2WE’s/maand + alle maandagen en vrijdagen + alle officiële feestdagen.

De Operationele Directie (OD) "Seismologie-Gravimetrie" van de Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB) is op zoek naar een ervaren seismoloog om haar team te versterken op het gebied van intraplaat- en geïnduceerde seismiciteit, en om haar taken en opdrachten mee te helpen realiseren. De onderzoeksthema's van de OD bestaan uit het bewaren, bestuderen en ontwikkelen van kennis in seismologie, gericht op de studie van aardbevingen in België en in de wereld. De OD is ook verantwoordelijk voor gravimetrie, dat zich richt op temporele variaties in de zwaartekracht.

Lees meer...