Werkaanbiedingen

De Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB) is een federale instelling die onder de bevoegdheid staat van de Minister van Wetenschapsbeleid en ressorteert onder de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid.

De Sterrenwacht (gelegen Ringlaan 3 te Ukkel,) bestaat uit 4 departementen (Referentiesystemen en Planetologie, Seismologie en Gravimetrie, Astronomie en Astrofysica, Zonnefysica en Ruimteweer en het Planetarium (gelegen aan de Heizel te Brussel).

De functiehouder zal werken in de technische dienst van de KSB.

De technische dienst die geleid wordt door de dienstverantwoordelijke ressorteert onder de Algemeen Directeur.

Als technisch assistent ga je deel uitmaken van het niet-wetenschappelijk personeel van niveau C van de Koninklijke Sterrenwacht van België.

Lees meer...