Het Jaarboek

Onze jaarlijkse publicatie: het Jaarboek

Dit Jaarboek heeft tot doel de nodige inlichtingen te verstrekken aan de openbare diensten. Het geeft bovendien al de aanduidingen voor wie belang stelt in de waarneming van de sterrenkundige verschijnselen.

Te koop op de Sterrenwacht en op het Planetarium aan € 13,00

Kan ook worden opgestuurd:

Verkoopprijs + verzendingskosten:  16,00

Te storten op BIN: BE59 6792 0071 5026   (BIC: PCHQBEBB)

Sterrenwacht – groepering ruimte

Ringlaan 3

1180 Brussel

Vermelding : jaarboek 20xx