GNSS – Global Navigation Satellite Systems

GNSS staat voor Global Navigation Satellite Systems. Deze globale satellietnavigatiesystemen omvatten het Amerikaanse GPS systeem, het Russische GLONASS en het nieuwe Europese Galileo systeem.


 

EUREF Permanent Tracking Network

EUREF Permanent Tracking Network

De hoofdopdracht van de GNSS onderzoeksgroep van de Koninklijke Sterrenwacht van België bestaat erin België te integreren in internationale referentiesystemen, zoals het globale ITRS (International Terrestrial Reference System) en het Europese ETRS89 (European Terrestrial Reference System). Deze integratie is mogelijk dankzij permanent waarnemende GNSS meetstations (geïnstalleerd op het aardoppervlak) waarvan de posities en snelheden in de ITRS en ETRS89 systemen bewaakt worden. Deze stations worden dan gebruikt als referentiebakens ten opzichte van dewelke een GNSS gebruiker nauwkeurig zijn positie kan bepalen in een internationaal referentiekader.

Deze opdracht omvat de volgende taken:

  • Installatie en onderhoud van permanent waarnemende GNSS stations in België;
  • Integratie van deze permanente GNSS stations in internationale waarnemingsnetwerken, zoals de International GNSS Service (IGS) en het EUREF Permanent Network (EPN) via de provisie van waarnemingen, deelname aan de data-analyse, en –in het geval van het EPN- het beheer van het EPN Centraal Bureau (http://www.epncb.oma.be)
  • Studie en mitigatie van GNSS fouten die de precisie van de geschatte posities en snelheden van de referentiestations kunnen degraderen;

Naast zijn hoofdopdracht, streeft de GNSS onderzoeksgroep er ook naar de GNSS gegevens van de referentiebakens te gebruiken voor multidisciplinaire wetenschappelijke studies en diensten:

  • Bewaking van de aardse ionosfeer om ionosferische verstoringen op korte termijn veroorzaakt door veranderingen in het ruimteweer te detecteren ;
  • Studie van de variaties van de ionosfeer op lange termijn voor geofysisch onderzoek ;
  • Studie en bewaking van de aardse troposfeer ter ondersteuning van weersvoorspellingsdiensten en klimatologisch onderzoek ;
  • Studie en bewaking van lokale, regionale en globale grondvervormingen.

Elk van de hierboven vermelde toepassingen maakt gebruik van GPS signalen. Sommige gebruiken bovendien ook GLONASS signalen. Daarnaast bestuderen onze wetenschappers hoe nieuwe satellietnavigatiesignalen (zoals het nieuwe GPS-signaal of de signalen van het nieuwe Galileo systeem) deze toepassingen kunnen verbeteren.