Vertrouwlijkheidsverklaring

Vertrouwlijkheidsverklaring

Bescherming van persoonsgegevens


  Deze informatie handelt over de bescherming van uw persoonsgegevens. Dat zijn de gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kunt worden: uw voornaam, familienaam, e-mailadres, IP-adres, …
  We verzamelen persoonsgegevens wanneer:
  • u surft op de pagina’s van Koninklijke Sterrenwacht van België In uw browser beginnen ze met ‘https://www.astro.oma.be’. Wanneer een link u naar een andere portaalsite, een website, een online toepassing of een sociaal netwerk brengt, dan gelden de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens van die diensten.
  • u contact met ons opneemt.

  U bent beschermd op basis van:
  • de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG)

 1. Rechtsgrond en doeleinden van de verwerkingen
 2. We verzamelen en verwerken persoonsgegevens om:
  • u in te lichten
  • uw vragen te beantwoorden
  • de dossiers die u aanbelangen te behandelen

  We verzamelen en verwerken ook gegevens op anonieme wijze:
  • voor statistische en kwalitatieve doeleinden, om onze diensten te verbeteren
  • om u een antwoord te geven in uw taal

  Als uw vraag naar informatie of dienstverlening voor een andere administratie bedoeld is, dan geven we u de gegevens van die administratie. U bent vrij ze te contacteren.

 3. Verwerkte gegevens
 4. De tabel hieronder vermeldt de situaties waarin persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt.

  Situaties Verzamelde en verwerkte gegevens
  U raadpleegt een of meerdere pagina’s IP-adres
  U neemt via een elektronisch formulier of via e-mail contact met ons op
  • Naam, voornaam en e-mailadres dat u ingeeft
  • Uitwisseling van e-mails via het contactformulier en via berichtenverkeer
  • Metagegevens die al dan niet verbonden zijn met uw e-mail


  De andere persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt, zijn opgenomen in het register van gegevensverwerking.
  Gegevens die niet van persoonlijke aard zijn, worden eveneens automatisch verzameld zonder link naar uw IP-adres en dus met respect voor uw anonimiteit. Ze worden gebruikt om statistieken op te maken en om de inhoud van de portaalsite te verbeteren:
  • taalkeuze
  • gebruikte zoekmachine
  • gebruikte trefwoorden
  • website waarlangs u gekomen bent, gebruikte trefwoorden
  • geraadpleegde pagina’s
  • raadplegingsduur per pagina
  • lijst van gedownloade bestanden
  • datum en uur van toegang
  • gebruikte browser
  • platform en besturingssysteem dat op uw computer is geïnstalleerd

 5. Gebruik van cookies

 6. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer wanneer u een website bezoekt en die een uniek identificatienummer bevatten.
  Deze cookies maken het voor de gebruiker gemakkelijker om de bewuste website te bezoeken en te surfen op die website. Ze zorgen er ook voor dat de snelheid en de gebruiksefficiëntie van de website toenemen. Ze dienen ook om de website aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren. Cookies laten ook toe om het gebruik van een website te analyseren met als doel eventuele problemen te identificeren en op te lossen.

  De configuratie van de meeste browsers biedt u de kans om cookies te aanvaarden of te weigeren en u telkens te melden wanneer een cookie wordt gebruikt. U kunt cookies weigeren, al kan dit wel gevolgen hebben voor een optimale surfervaring en voor de functionaliteiten van de diensten die op de bewuste website worden aangeboden. U vindt meer informatie in de helpfunctie van uw browser. Op het einde van een gebruikssessie worden alle toegewezen cookies automatisch gewist.

 7. Bewaringsduur
 8. De gegevens worden bewaard voor een duur die niet langer is dan nodig voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

  In uitzonderlijke gevallen, zoals een gerechtelijke procedure, kunnen uw persoonsgegevens langer worden bewaard

 9. Veiligheid
 10. De Koninklijke Sterrenwacht van België waarborgt de veiligheid (integriteit en vertrouwelijkheid) van uw persoonsgegevens. Ze worden onder meer beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en ongeoorloofde wijzigingen

  Daarvoor gebruiken we beveiligingstechnieken en -procedures die we hier om veiligheidsredenen niet uitvoerig beschrijven.

  Op fysiek, technisch en organisatorisch vlak worden gepaste maatregelen genomen om een veiligheidsniveau te garanderen dat aangepast is aan de risico’s.

 11. Recht op inzage, rechtzetting, bezwaar en wissen

 12. U heeft bepaalde rechten voor de persoonsgegevens die we gebruiken: het recht van inzage, het recht op rechtzetting, het recht om bezwaar aan te tekenen en het recht om gegevens te laten wissen.

  We behandelen uw aanvraag binnen 30 kalenderdagen. Als uw aanvraag complex is of onze diensten het hoofd moeten bieden aan tal van aanvragen, dan wordt de termijn verlengd met 60 dagen.

  Stuur een e-mail of een brief naar onze Functionaris voor gegevensbescherming, samen met een scan of een kopie van uw identiteitsbewijs, met daarop uw handtekening.

  Via e-mail: dpo-as@oma.be

  Per brief:

  Koninkijke Sterrenwacht van België
  Functionaris voor gegevensbescherming
  Ringlaan 3
  1180 BRUSSEL

 13. Klachten
 14. Als u vindt dat De Koninklijke Sterrenwacht van België uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

  Gegevensbeschermingsautoriteit
  Drukpersstraat 35
  1000 BRUSSEL
  E-mail: contact@apd-gba.be

 15. Contact
 16. Voor informatie over ons gegevensbeschermingsbeleid kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor gegevensbescherming:

  via e-mail: dpo-as@oma.be

  Per brief:

  Koninkijke Sterrenwacht van België
  Functionaris voor gegevensbescherming
  Ringlaan 3
  1180 BRUSSEL