Afdeling Tijd

betimeEén van de doelstellingen van de Koninklijke Sterrenwacht van België is om België te integreren in internationale tijd- en ruimtereferentiesystemen. De tijdsdienst houdt zich in het bijzonder bezig met de deelname van België aan de internationale tijdsschaal UTC (GeCoördineerde Universele Tijd) en een precieze realisitie hiervan, namelijk UTC(ORB). Deze realisatie wordt gratis verspreid via het internet (NTP). Dit maakt het voor iedereen mogelijk om te synchroniseren met de legale tijd van België. Het tijdslaboratorium is er ook verantwoordelijk voor dat de Belgische gebruikers geïnformeerd worden over de definitie van de seconde, de tijdsschalen en de eventuele introductie van een schrikkelseconde.

Het tijdslaboratorium is ook aan het wetenschappelijke voorfront wat betreft vergelijking van tijdsschalen en klokken gebruik makend van GNSS satellieten (GPS, Galileo…). Een ander domein van ons onderzoek zijn storingen van de GNSS signalen veroorzaakt door solaire of aardse effecten (ionosfeer, multipath, donkere materie…). Dankzij onze expertise spelen we ook een belangrijke rol in de ontwikkeling en de werking van Galileo.