Officiële lancering van het EPOS Dataportaal voor de Aardwetenschappen

Officiële lancering van het EPOS Dataportaal voor de Aardwetenschappen


Het “EPOS Data Portal” platform, de eerste en enige pan-Europese onderzoeksinfrastructuur voor Aardwetenschappen, wordt voorgesteld op de EGU General Assembly 2023 (25 April 2023). Het EPOS-Dataportaal zal o.a. wetenschappers en studenten toegang geven tot multidisciplinaire wetenschappelijke gegevens en producten, en stimuleert hiermee de vooruitgang van open wetenschappelijk onderzoek om de dynamiek van het Systeem Aarde beter te begrijpen. De Koninklijke Sterrenwacht van België is sterk betrokken bij de voorziening van zowel gegevens en diensten aan EPOS.

Na meer dan 20 jaar onderzoek en innovatie stelt het European Plate Observing System (EPOS) op 25 april 2023 tijdens de volgende bijeenkomst van de European Geosciences Union (EGU) in Wenen (EGU23) haar centrale Dataportaal voor aan de wetenschappelijke gemeenschap (meer informatie hier).

 Figuur 1: Functies en diensten van het EPOS dataportaal.


Figuur 1: Functies en diensten van het EPOS dataportaal.

EPOS werd opgericht in 2007 met de doelstelling om een langdurig integratieplan te ontwikkelen voor het delen van wetenschappelijke gegevens en producten, en heeft ondertussen In 2018 verkreeg EPOS van de Europese Commissie de wettelijke status van ERIC (European Research Infrastructure Consortium), met België als één van de stichtende leden.

Fig2

Figuur 2: EPOS leden (donkergroen), waarnemers (lichtgroen) en landen die opgenomen zijn in het integratieplan maar niet in EPOS-ERIC (rood).

EPOS is de eerste en enige pan-Europese onderzoeksinfrastructuur voor Aardwetenschappen, die meer dan 60 types metadata uit verschillende wetenschappelijke disciplines integreert en harmoniseert. De gegevens, producten en diensten beschikbaar gesteld door het EPOS Portaal zijn gericht op een breed spectrum van gebruikers (wetenschappelijke gemeenschap, instellingen, politieke besluitvormers) en bevorderen de vooruitgang van open wetenschappelijk onderzoek om de dynamiek van het Systeem Aarde beter te begrijpen. Als zodanig zal EPOS onderzoek en innovatie stimuleren om zo onderzoekers en nationale overheden te helpen bij de bestrijding van natuurrampen, het duurzame beheer van geologische bronnen (grondstoffen, water en energie), enz.

Klik hier voor meer informatie over de EPOS-architectuur

Dankzij de steun van het Belgisch Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO) is de Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB) sterk betrokken bij EPOS. De KSB biedt gegevens en diensten aan voor zowel de GNSS (Global Navigation Satellite Systems) als de Seismologie thematische kerndiensten (TCS) van EPOS.

EPOS-GNSS zal toegang bieden tot GNSS-gegevens, metadata en producten afkomstig van meer dan 3000 GNSS-stations, met als doel precieze metingen van vervormingen aan het aardoppervlak mogelijk te maken. De bijdrage van de KSB aan EPOS-GNSS is drieledig: het is betrokken bij het bestuur en de coördinatie, levert GNSS-gegevens van Belgische GNSS-stations en van GNSS-stations die deel uitmaken van het Europese EUREF-netwerk, en levert verschillende pan-Europese GNSS-diensten. Deze laatste zijn: (1) een dienst voor het beheer van metadata van GNSS-stations (M³G) en (2) een dienst die de dagelijkse gegevenskwaliteit van de EPOS GNSS-stations controleert.

EPOS-Seismologie biedt toegang tot seismologische en aardbevingsgerelateerde informatie, en is gebaseerd op verschillende Europese onderzoeksinfrastructuren die seismologische datadiensten coördineren en exploiteren. De KSB levert (1) seismische golfgegevens van het Belgische seismische netwerk, (2) historische (pre-instrumentele) macroseismische gegevens en (3) geologische en paleoseismologische gegevens over de belangrijkste seismische breuken in België.

Klik hier voor meer gedetailleerde informatie over de KSB bijdrage aan EPOS