Oproep voor gastonderzoekers: bezoek de PI-teams van EUI en SWAP/LYRA in Brussel in 2024

Oproep voor gastonderzoekers: bezoek de PI-teams van EUI en SWAP/LYRA in Brussel in 2024


De EUI en SWAP/LYRA PI teams verwelkomen onderzoeksvoorstellen voor de 2024 ronde van het Guest Investigator Program voor onderzoek gebaseerd op EUI, SWAP of LYRA data analyse door wetenschappers buiten de PI teams.

Geselecteerde indieners worden uitgenodigd om een paar weken door te brengen met het PI-team op de Koninklijke Sterrenwacht in Brussel om deskundige kennis over het instrument op te doen, deel te nemen aan de planning van waarnemingen volgens de behoeften van hun voorstel en om hun onderzoek uit te voeren. Elke gastonderzoeker krijgt haar of zijn reis- en verblijfkosten vergoed.

Voorstellen moeten uiterlijk 1 november 2023 (23:59 CET) ontvangen zijn en bezoeken moeten gepland worden in 2024. Details over de 2024 Guest Investigator Call zijn hier te vinden: https://www.sidc.be/GuestInvestigator/GI_call_2024.