Prestigieuze Europese toelage voor Dr. Véronique Dehant

Prestigieuze Europese toelage voor Dr. Véronique Dehant


RotaNut

Cover illustratie van het boek: “Precession, Nutation and Wobble of the Earth” by V. Dehant and P.M. Mathews, gepubliceerd door Cambridge University Press, tekening door Wim Vander Putten (KSB)

De Europese Raad voor Onderzoek (European Research Council , ERC) heeft de namen bekend gemaakt van de 190 onderzoekers die een prestigieuze “Advanced Grant” toegewezen krijgen. Met de toelage (in totaal €445 miljoen) zullen zij en hun team baanbrekend onderzoek kunnen uitvoeren. Eén van de onderzoekers is Dr. Véronique Dehant van de KSB, met haar project RotaNut (Rotatie en Nutatie van een wiebelende Aarde).

RotaNut: Hoe wiebelt de aarde en hoe verbeteren we de metingen van Galileo en GPS?

De mens heeft lange tijd de rotatie van de aarde gebruikt om de tijd te meten. En om zich te oriënteren gebruikte men de sterren als referentiepunten. Nu hebben we atoomklokken om de tijd te meten en geavanceerde geodetische technieken om de positie van objecten te bepalen.

Toch zijn er nog steeds onbegrepen afwijkingen tussen metingen en modellen. De reden is de onregelmatige rotatie en de variatie in de oriëntatie van de aarde. De onregelmatigheden komen van hetgeen zich afspeelt in kern en mantel, en van de gravitationele aantrekking van Zon en Maan. Door de juiste combinatie van informatie uit de astronomie, de geofysica, de geodesie en de vloeistofdynamica wil Professor Véronique Dehant het model voor de rotatie en de oriëntatie van de aarde verbeteren met behulp van metingen met een precisie beter dan een centimeter. Dit komt dan ook de internationale Global Navigation Satellite Systems, zoals GPS en Galileo, ten goede en leert de wetenschappers meer over het inwendige van de aarde.