Seismische activiteit in en rond België in 2014

Seismische activiteit in en rond België in 2014


Figure 1

Figure 1

Het voorbije jaar heeft de seismologische dienst van de Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB) 79 aardbevingen gelokaliseerd in onze contreien, waarvan er 11 een epicentrum hadden in België [Figuur 1]. Dit aantal weerspiegelt een gemiddeld niveau van seismische activiteit die in onze contreien eerder laag is. Het is ook in overeenstemming met de waarnemingen sinds 1997, toen een procedure voor continue controle van de registraties door het Belgisch seismisch netwerk werd ingesteld.

De belangrijkste aardbeving van 2014 vond plaats bij Tiel in Nederland op 25 december en had een magnitude (kracht op de schaal van Richter) van 2.7. In België werd slechts één aardbeving in lichte mate gevoeld door de bevolking, een aardbeving in de buurt van Court-Saint-Etienne op 10 januari met magnitude 1.0. De internetenquête van de KSB werd echter ook geactiveerd door het publiek bij vijf aardbevingen met een magnitude rond 4.0 in de omgeving van Darmstadt in Duitsland en bij een aantal niet-natuurlijke aardbevingen veroorzaakt door mijnactiviteit in het Roergebied, eveneens in Duitsland.

Het lage niveau van seismische activiteit in en rond België in 2014 mag ons niet doen vergeten dat we leven in een gebied waar aardbevingen die lokaal significante schade veroorzaken gemiddeld om de 10 tot 20 jaar voorkomen. De laatste aardbeving van deze categorie vond plaats op 22 juli 2002 in de omgeving van Alsdorf in Duitsland, dicht bij de Belgische grens. Deze aardbeving had een magnitude van 4.9.

seismologie.be