De Prijs Vanderlinden toegekend aan Sébastien Le Maistre

De Prijs Vanderlinden toegekend aan Sébastien Le Maistre


Sébastien Le Maistre, onderzoeker aan de Koninklijke Sterrenwacht van België, zal de Prijs Georges Vanderlinden van de “Académie royale de Belgique” (Klasse der Wetenschappen) krijgen. Deze erkenning, die hem op zaterdag 14 december zal worden toegekend, bekroont zijn jarenlange onderzoek op het gebied van databewerking van Mars-missies.

20190705_120525_croppedSébastien Le Maistre is ingenieur in de lucht- en ruimtevaart en heeft ook een doctoraat in de wetenschappen. De man met twee hoeden is gespecialiseerd in de analyse van radiocommunicatie tussen de aarde en Mars-landers. Ondanks de afstand tussen de twee planeten, die soms groter dan 350 miljoen kilometer kan zijn, worden deze radioverbindingen mogelijk gemaakt door de hoge prestaties van de reuzenantennes (35 tot 70 meter diameter) in alle windstreken van onze planeet. Tijdens zijn doctoraat aan de Koninklijke Sterrenwacht van België gebruikte Sébastien alle beschikbare radiowetenschappelijke gegevens (bestaande uit X- en S-bandmicrogolven) die door de Mars-landers werden aangeleverd, te weten Viking, Mars Pathfinder, Spirit and Opportunity. Vervolgens voltooide hij een postdoctoraal mandaat van twee en een half jaar in het Jet Propulsion Laboratory (NASA) waar hij werkte aan de superhoge frequentiegegevens van de Junosatelliet die rond Jupiter draait. Na zijn terugkeer aan de Sterrenwacht werd hij aangenomen bij het LaRa-project (Lander Radioscience), waarvan hij sinds 2018 plaatsvervangend projectmanager (Deputy PI) is en binnenkort tot hoofdonderzoeker (PI) zal worden benoemd. Sébastien Le Maistre heeft een groot aantal wetenschappelijke artikels gepubliceerd en heeft een internationale reputatie opgebouwd in de verwerking en interpretatie van radiowetenschappelijke gegevens.