Een Ondergrondse Oceaan voor Saturnusmaan Titan

Een Ondergrondse Oceaan voor Saturnusmaan Titan


In enkele recente studies hebben Amerikaanse en Europese wetenschappers aan de hand van metingen met de ruimtesonde Cassini het traagheidsmoment en de helling van de rotatie-as van Titan bepaald, de grootste maan van Saturnus. Verder werd aangetoond dat Titan zich hoogstwaarschijnlijk bevindt in de Cassinitoestand, een evenwichtstoestand van rotatie die al lang gekend is voor de Maan van de Aarde. Indien aangenomen wordt dat Titan een volledig vast inwendige heeft, zijn deze waarnemingen echter onverenigbaar met elkaar. Wetenschappers van de Sterrenwacht (Rose-Marie Baland, Tim Van Hoolst, Marie Yseboodt, en Ozgur Karatekin) hebben een model ontwikkeld voor de Cassinitoestand van een maan die niet volledig vast is, maar een oceaan van essentieel water bevat onder een ijskorst en boven een vast rotsachtig inwendige. In het nieuwe model is er een betere overeenkomst tussen de waargenomen helling van de rotatie-as en het traagheidsmoment. Dit is een bijkomend argument voor de hypothese dat Titan een ondergrondse oceaan heeft.

Hun artikel: http://arxiv.org/abs/1104.2741