Europese aanpak van het ruimteweer

Europese aanpak van het ruimteweer


Op 10 oktober 2019 werd een speciaal verslag van internationale experten gepubliceerd om de uitdagingen van het ruimteweer toe te lichten en om een reeks aanbevelingen te doen tegen stralingsrisico’s in de ruimte. David Berghmans, van de Koninklijke Sterrenwacht van België, is medeauteur van het verslag.

Ruimteweer verwijst naar de omgevingsomstandigheden in de ruimte zoals die door de zonneactiviteit worden beïnvloed. Om stralingsrisico’s op satellieten en ruimtevaartuigen en gezondheidsrisico’s voor astronauten te voorkomen, is een grondige kennis van het ruimteweer van groot belang.

Space weather effects. Image credit: European Space Agency / Science Office, CC BY-SA 3.0 IGO

Ruimteweereffecten. Copyright: European Space Agency / Science Office, CC BY-SA 3.0 IGO

Het verslag, aangestuurd door de European Space Science Committee, een deel van de European Science Foundation, is gericht aan het Europees Ruimtevaartagentschap (ESA), de Europese Unie (EU) en hun respectieve lidstaten. Het benadrukt de noodzaak van een sterke coördinatie tussen de lidstaten en de Europese organen en organisaties.

De experten van het ESSC hebben zes activiteiten geïdentificeerd die dringend coördinatie op Europees niveau vereisen:

  1. Kritische wetenschap in staat stellen om ons wetenschappelijk inzicht in het ruimteweer te verbeteren. Er moet steun worden verleend voor de ruimtemissies van de volgende generatie en het onderhoud en de uitbreiding van de grondinfrastructuur.
  2. Ontwikkeling en koppeling van geavanceerde modellen door toepassing van een wetenschappelijke aanpak, waarbij gebruik wordt gemaakt van fysisch modellen.
  3. Beoordeling van de risico’s op nationaal, regionaal en Europees niveau. Dit vereist nauwe samenwerking tussen beleidsmakers, ruimteweerwetenschappers, dienstverleners en gebruikers.
  4. Consolidatie van de Europese gebruikersnoden op regelmatige basis, rekening houdend met regionale en maatschappelijke verschillen en behoeften.
  5. Ondersteuning van voortdurende iteratie en feedback tussen ruimteweerspecialisten en kandidaatorganisaties voor ruimteweerdiensten (overgang van onderzoek naar toepassingen).
  6. Definitie en implementatie van een operationeel netwerk voor toekomstige ruimteweerobservaties, wat leidt tot voorspellingen die ons in staat zullen stellen de infrastructuur van de samenleving te beschermen.

U kunt het verslag lezen op: https://www.swsc-journal.org/articles/swsc/abs/2019/01/swsc190036/swsc190036.html (open access, onder een licentie Creative Commons CC BY 4.0)

Oorspronkelijk persbericht van de European Science Foundation: http://www.esf.org/news-media/news-press-releases/article/how-can-europe-explore-further-understand-more-and-prepare-better-for-adverse-space-weather-effects/