Iedereen is een seismometer!

Iedereen is een seismometer!


Als je een aardbeving voelt, kan je dit rapporteren aan je eigen nationaal seismisch instituut (zoals op http://seismologie.be/nl) of aan internationale instituten (zoals EMSC of USGS). Indien echter 1 aardbeving in verschillende landen wordt gevoeld, dan komen deze getuigenissen steeds bij verschillende instituten terecht wat leidt tot een versnippering van data. In een nieuwe studie gepubliceerd in Solid Earth, een open access Europees geowetenschappelijk vakblad, ontwikkelden een team van onderzoekers een eenvoudige methode hoe online data kan worden gedeeld om zo de impact van een aardbeving beter in kaart te kunnen brengen.

Intensity maps of the 2015 Ramsgate (left) and 2011 Goch (right) earthquakes. Maps were made by merging all the felt reports submitted to several European seismological institutes.  Credit: Van Noten et al. (2017).

Intensiteitskaart van de 2015 Ramsgate aardbeving (links) en de 2011 Goch aardbeving (rechts). Kaarten zijn gemaakt door alle gevoelde getuigenissen die aan meerdere Europese seismologische instituten gerapporteerd zijn te combineren. Credit: Van Noten et al. (2017).

Die onderzoekers, waarin drie aan Koninklijke Sterrenwacht van België verbonden zjin, hebben deze methode toegepast op 2 aardbevingen die in NW Europa (in België, Frankrijk, Nederland, Groot Brittannië en Duitsland) werden gevoeld. Eerst werden alle online getuigenissen van de 2011 Goch (Duitsland, magnitude 4.3) en de 2015 Ramsgate (Groot Brittannië, magnitude 4.2) aardbevingen verzameld. Door de aardbevingsintensiteit van deze getuigenissen in regelmatige cellen in te delen kwam in beide gevallen een bijzondere niet-concentrische ruimtelijke intensiteitsverdeling tot licht:

  • De Goch aardbeving werd bv. niet gevoeld in noordoost België omdat het gesteente daar te diep zit en de trillingen van deze aardbeving naar de oppervlakte toe werden gedempt.
  • De Ramsgate aardbeving toont een bijzondere noordoost-zuidwest verspreiding omdat het London-Brabant gesteentemassief trillingen erg goed geleidt. Deze aardbeving werd op plaatsen waar het gesteente ondiep zit tot 350 km ver waargenomen. In onze regio kunnen intensiteitskaarten dus met de diepte tot het gesteente worden gecorreleerd.
Combined felt distributions of the 2011 Goch earthquake (red) and 2015 Ramsgate earthquake (yellow) illustrated on a depth to bedrock map of Northern Belgium, the Netherlands and Western Germany. Credit: Van Noten et al. (2017).

Combinatie van de gevoelde verspreiding van de 2011 Goch aardbeving (rood) and 2015 Ramsgate aardbeving (geel) geïllustreerd op een gesteente diepte kaart van het Noorden van België, Nederland en west Duitsland. Credit: Van Noten et al. (2017).

Deze studie bevestigt dat jullie online getuigenissen voor de wetenschap erg belangrijk zijn! Onze grid cell methode kan bovendien een veelbelovende methode worden voor seismologische instituten om intensiteitsdata anoniem te delen.

Referentie:
Van Noten et al., « Path and site effects deduced from merged transfrontier internet macroseismic data of two recent M4 earthquakes in northwest Europe using a grid cell approach », Solid Earth, 8, 453-477, http://dx.doi.org/10.5194/se-8-453-2017, 2017.

Meer informatie over macroseismologie:
http://seismologie.be/nl/onderzoek/seismologie/macroseismologie

Contact:
Koen Van Noten (NL – EN): koen.vannoten@gmail.com
Thomas Lecocq (FR): thomas.lecocq@oma.be