Twee prijzen 2021 van de Académie royale de Belgique toegekend aan wetenschappers van de Sterrenwacht

Twee prijzen 2021 van de Académie royale de Belgique toegekend aan wetenschappers van de Sterrenwacht


Laurent Mahy en Jérémy Rekier, onderzoekers aan de Koninklijke Sterrenwacht van België, hebben respectievelijk de Paul & Marie Stroobantprijs 2021 en de prijs 2021 van de jaarlijkse wedstrijd van de klasse der wetenschappen van de Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique gekregen. Deze prijzen bekronen de kwaliteit van hun onderzoek op het gebied van respectievelijk de astronomie en de rotatie en het inwendige van de aarde.

Laurent Mahy, winnaar van de Paul & Marie Stroobant-prijs

Picture_Mahy_BWDe Paul & Marie Stroobantprijs wordt om de twee jaar toegekend aan de auteur van een werk op het gebied van de observationele of theoretische sterrenkunde. Deze prijs werd in 1950 ingesteld ter ere van Paul Stroobant, directeur van de Koninklijke Sterrenwacht van België van 1925 tot 1936 en lid van de Academie. Dit jaar ging de prijs naar Laurent Mahy, senior onderzoeker van de Sterrenwacht, voor zijn belangrijke bijdrage aan de studie van de fundamentele eigenschappen van massieve sterren en hun evolutie.

Laurent Mahy is vooral geïnteresseerd in massieve sterren in meervoudige systemen en de stellaire winden die door deze sterren worden geproduceerd. Met behulp van verschillende waarnemingstechnieken om massieve dubbelsterren te bestuderen, is hij erin geslaagd aan te tonen dat wat men dacht stellaire zwarte gaten in dubbelstersystemen te zijn, in feite sterren zijn die zeer snel roteren.

De onderzoeker kon ook beschikken over waarneemtijd gedurende 42 omloopbanen van de Hubble Space Telescope om de stellaire winden te bestuderen die worden geproduceerd door massieve sterren in de Grote en de Kleine Magelhaense Wolk. De gegevens worden momenteel verwerkt als een pilootstudie voor het lopende ULLYSES-project (Hubble UV Legacy Library of Young Stars as Essential Standards), in het kader waarvan een bibliotheek van ultraviolette spectra van jonge sterren in ons heelal wordt samengesteld uit Hubble-gegevens.

Jérémy Rekier, winnaar van de wedstrijd 2021 van de Académie royale

PHOTO-2021-12-07-18-12-55Jérémy Rekier is een postdoctoraal onderzoeker in de fysica van de rotatie en het inwendige van de aarde, die hij bestudeert door het ontwikkelen van numerieke modellen. Hij ontving de prijs naar aanleiding van een vraag van de Académie, die dit jaar op zoek is naar nieuw onderzoek op het gebied van astronomie en natuurkunde.

De vraag van dit jaar betreft “een originele experimentele of theoretische bijdrage tot de fysica van de kern van de aarde of die van de aardse planeten”. De Académie richtte haar aandacht op het manuscript van Dr. Rekier, getiteld “De rol van traagheidsgolven in de inwendige dynamica van aardse planeten”.

Het proefschrift van Jérémy Rekier presenteert recente theoretische ontwikkelingen op basis van numerieke en analytische modelleringen door hem en zijn team aan de Koninklijke Sterrenwacht van België over de dynamica van vloeibare kernen van roterende planeten. De jury prees de moeite die was gedaan om het verband te benadrukken tussen deze ontwikkelingen en het pionierswerk van grote wetenschappers als W. Thomson (Lord Kelvin), G. H. Bryan, S. Hough, E. Cartan, of H. Poincaré, of nog bijdrage zo centraal was dat de fundamentele vergelijking van het vakgebied zijn naam draagt. De jury was ook van oordeel dat de gepresenteerde resultaten “origineel, significant en van hoge kwaliteit” waren.

Laurent Mahy en Jérémy Rekier, gefeliciteerd met jullie prijzen!

Link naar de website van de Académie royale de Belgique: https://www.academieroyale.be/fr/actualites-detail/messages/classe-sciences-laureats-prix-2021/.