Wereldrecord in het ondergronds laboratorium van Membach: 4 gram zware bol zweeft al 8081 dagen

Wereldrecord in het ondergronds laboratorium van Membach: 4 gram zware bol zweeft al 8081 dagen


Deze maandag, op 18 september 2017, werd een dubbel wereldrecord gevestigd op de Koninklijke Sterrenwacht van België. De supergeleidende zwaartekrachtmeter (gravimeter), die in het ondergronds laboratorium van Membach geïnstalleerd is, heeft het record gebroken van de cryogene gravimeter die het langst onafgebroken op één plaats heeft gewerkt: 22 jaar en 45 dagen, ofwel 8081 dagen.

Het is ook, voor zover bekend, de langste levitatie van een supergeleidend object in een magnetisch veld. Dit veld wordt geproduceerd door een continue elektrische stroom, die in 1995 in supergeleidende spoelen geïnjecteerd werd en sindsdien altijd is blijven circuleren. Hoewel dit record niet van fundamenteel belang is voor de vastestoffysica (het is niet strijdig met de bestaande kennis over continue elektrische stromen), vindt het zijn plaats in een “rariteitenkabinet”.

Een artikel dat binnenkort verschijnt in EOS Transactions, het tijdschrift van de Amerikaanse Geofysische Vereniging (AGU), zal over dit record berichten.

Deze metingen zijn belangrijk voor de geofysica, want ze geven een nauwkeurig beeld van de nog weinig bekende langetermijnvariaties van de zwaartekracht, veroorzaakt door langzame tektonische bewegingen of klimatologische veranderingen. Ze zijn daarnaast ook belangrijk om de invloed van de waterkringloop op de zwaartekracht te bestuderen.

Tot op vandaag neemt onze gravimeter deel aan meerdere onderzoeksprojecten en we hopen dat het instrument nog vele jaren zal voortwerken.

gravimeter

De supergeleidende zwaartekrachtmeter (gravimeter) is opgesteld aan het einde van een 130 m lange galerij, 48 meter onder het plateau van de Hoge Venen, in de gemeente Membach-Baelen. De detector van het instrument is ondergedompeld in vloeibaar helium waarin een temperatuur van ‑269 °C heerst, ofwel 4 graden boven het absolute nulpunt. Krediet foto: E. Coveliers & ORB-KSB. Reproductie toegelaten mits vermelding van de bron.

 

Ter gelegenheid van dit record dankt de dienst Seismologie-Gravimetrie van de Koninklijke Sterrenwacht van België de Direction de l’Exploitation des Barrages (DGO2)en het Département de la Nature et des Forêts van het Waalse Gewest, de gemeente Baelen, Air Products en de Nationale Loterij voor hun steun.

Wetenschappelijk contact:

Dr. Michel van Camp
Ringlaan 3
BE-1180 Uccle
Tel: +32-(0)2 373 02 65
Mobile : 0473 518 241
mvc@oma.be
http://www.seismology.be