Wetenschap en Cultuur op het Koninklijk Paleis 2017 – Tentoonstelling ‘HEMEL!’

Wetenschap en Cultuur op het Koninklijk Paleis 2017 – Tentoonstelling ‘HEMEL!’


Zoals elk jaar opent het Koninklijk Paleis in Brussel de deuren voor het publiek in de zomermaanden. Dit jaar kan je er ook de tentoonstelling “Hemel!” bezoeken.

royalpalace

Koninklijk Paleis, Paleizenplein – 1000  Brussel

Open van zaterdag 22 juli tot zondag 3 september 2017, van 10h30 tot 16h30 (laatste ingang)
Gesloten op maandag
Gratis toegang
Aan de ingang zullen veiligheidscontroles gebeuren. Het dragen van een grote tas (rugzak, draagtas, …) wordt sterk afgeraden.
Website (binnekort online): www.hemelciel.be

 

Sinds zijn verblijf op aarde is de mens door de hemel gefascineerd. Het licht, de bewegingen en kleuren inspireren kunstenaars. De hemel is een eeuwige muze voor schrijvers en dichters. Is de hemel oneindig? Dergelijke vragen prikkelen de nieuwsgierigheid van wetenschappers, voeden onze mythes en religies en dagen pragmatische uitvinders uit om het heelal te veroveren.

In het kader van de tentoonstelling, die een initiatief van Belspo is, pakken de tien federale wetenschappelijke instellingen en het Nationaal Geografisch Instituut uit met representatieve stukken uit hun collecties. Daarmee lichten ze een tipje van de sluier over sommige aspecten van hun research. Bezoekers krijgen de kans de hemel in verschillende vormen te herontdekken: aan de hand van kunstwerken die zich door de hemel lieten inspireren, ongewone voorwerpen, wetenschappelijke waarnemings- en meetinstrumenten, filmpjes,…

fig1

Drie armillaria gebouwd door Jérôme de Lalande in 1775. Links: de hemelbol; in het midden: het geocentrisch model van ons zonnestelsel (met de Aarde in het midden); rechts: het heliocentrisch model van ons zonnestelsel (met de zon in het midden)

De Koninklijke Sterrenwacht van België zal er drie stukken van zijn museumcollectie exposeren. Dit zijn drie armillaria gebouwd door Jérôme de Lalande in de 18de eeuw, en een verrassend beeld van ons melkwegstelsel samengesteld door de satelliet Gaia van ESA.

Een speciale gedachtenis aan onze collega Jan Cuypers wordt gegeven in de tentoonstelling. Als hoofd van de dienst Inlichtingen, had Jan Cuypers het thema van hemel voorgesteld voor dit jaar. Hij had de keuze van de tenstoonstellingsstukken van de Sterrenwacht reeds bepaald, in samenwerking met Hilde Langenaken. Dr. Jan Cuypers, een astronoom, was ook projectleider voor Gaia. Naast de kaart van het Melkwegstelsel, zit een In Memoriam waarin een korte biografie van onze collega staat.

fig2

Kaart van ons melkwegstelsel samengesteld uit één miljard sterren, samengesteld door de optische telescoop van de satelliet Gaia van ESA (Krediet: ESA/Gaia/DPAC)

De tentoonstelling “Hemel!” is een initiatief gecoördineerd door Belspo, in samenwerking met het Koninklijk Paleis van Brussel en de Kanselarij van de Eerste Minister, en brengt tien federale wetenschappelijke instellingen samen: het Algemeen Rijksarchief (ARA), de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR), het Belgisch Instituut voor Ruimte- Aeronomie (BIRA), het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI), het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK), het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN), het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA), de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG), de Koninklijke Musea van Schone Kunsten van België (KMSKB) en de Koninklijke Sterrenwacht van België. Net als in 2016, kan het project ook rekenen op de medewerking van het speciaal voor de gelegenheid uitgenodigde Nationaal Geografisch Instituut (NGI).

Meer informatie:

Persdossier van de tentoonstelling “HEMEL!”: http://www.hemelciel.be/doc/Press_nl.pdf

Website van het Koninklijke Paleis http://open.monarchie.be/