Privacy policy (tracking en verwerking persoonsgegevens)

Verzameling van gegevens waarmee de bezoeker niet geïdentificeerd wordt

Tijdens het gebruik van de Website wordt door de Website bepaalde informatie verzameld.

Het betreft hierbij enkel informatie waarmee de gebruiker niet rechtstreeks kan geïdentificeerd worden, zoals de gebruikte browser, de wijze van navigeren over de Website, de duur van het gebruik van de Website en het IP-adres.

Deze verzamelde gegevens worden enkel intern gebruikt voor statistische doeleinden en om de aangeboden diensten te verbeteren en eventuele fouten in de Website te identificeren.

Met de verzamelde gegevens worden dus geen personen geïdentificeerd.

Registratie voor bepaalde toepassingen en verwerking van de persoonsgegevens

Voor bepaalde toepassingen op de Website kan de gebruiker uitdrukkelijk gevraagd worden om zich te registreren en bepaalde persoonsgegevens, zoals naam, adres en werkadres, mee te delen.

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de correcte en vlotte werking van de betrokken toepassing, het bijhouden van statistieken, de verbetering van de dienstverlening en het tegengaan van misbruiken.

Verwerking van de persoonsgegevens en de personen die toegang hebben tot de verwerkte gegevens

De verstrekte gegevens worden opgenomen in de bestanden van de Koninklijke Sterrenwacht van België (hierna genoemd “KSB”). De gegevens zullen enkel verwerkt worden in de mate dat de verwerking nodig is voor de hoger vermelde doelen.

De persoonlijke gegevens zullen echter nooit verkocht of verzonden worden aan derden, noch openbaar gemaakt worden.

De KSB behoudt zich wel het recht voor de gegevens te gebruiken of openbaar te maken, wanneer dit noodzakelijk is om de integriteit van de Website te vrijwaren, wanneer de wet dit eist, wanneer de verwerking voor de bezoeker van levensbelang is, wanneer de verwerking moet gebeuren om een taak van openbaar belang te vervullen of nog wanneer de

gegevensverwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang te behartigen.

De rechten van de bezoeker met betrekking tot de verzamelde gegevens

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft de gebruiker het recht zijn/haar gegevens in te kijken en te verbeteren. De wet op de GDPR (General Data Protection Regulation) geeft u tevens recht op wissing van uw persoonsgegevens, beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens en de overdraagbaarheid, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet.

De verzamelde gegevens worden niet gebruikt voor marketing.

Contactgegevens verantwoordelijke voor de verwerking
Mevr. Véronique Wellens
Koninklijke Sterrenwacht van België
Ringlaan 3
1180 Brussel
e-mail adres van de DPO (Data protection officer

dpo-as@oma.be

Links naar andere websites

Links die opgenomen zijn op de Website zijn louter ter informatieve titel. Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, noch voor de inhoud van externe links, noch voor de eerbiediging van een beleid inzake persoonlijke.

levenssfeer dat identiek is aan het beleid zoals hierbij gedefinieerd. Bij het betreden van de externe links leest de gebruiker best het privacybeleid van de betrokken website door.