Officiële opening van het Klimaatcentrum

Officiële opening van het Klimaatcentrum


Op 29 november 2022 om 10 uur hebben Staatssecretaris Thomas Dermine, Wetenschappelijk Directeur Valérie Trouet en Operationele Directeur Ella Jamsin het Klimaatcentrum in de Pool Ruimte in Ukkel officieel geopend. Het evenement werd bijgewoond door Belgische en internationale wetenschappers, industriëlen, academische, federale en politieke vertegenwoordigers. Bertrand Piccard, die met het zonnevliegtuig Solar Impulse rond de wereld vloog, was de speciale gast.

De officiële opening van het Klimaatcentrum, bood de genodigden en de pers de gelegenheid de directeurs van het Klimaatcentrum te ontmoeten en kennis te maken met het klimaatonderzoek dat binnen de Federale Wetenschappelijke Instellingen wordt gevoerd.

De huidige klimaatverandering stelt de samenleving voor vele uitdagingen. Uit de meest recente IPCC-rapporten blijkt dat de opwarming tegen 2050 in elk scenario zal toenemen, tenzij de uitstoot van broeikasgassen de komende decennia aanzienlijk wordt verminderd. Meer dan ooit moeten we deze verandering in al haar aspecten trachten te begrijpen en er oplossingen voor vinden.

Het Klimaatcentrum werd opgericht op initiatief van de staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, Thomas Dermine. Het centrum zal het klimaatonderzoek van de Federale Wetenschappelijke Instellingen (Koninklijk Meteorologisch Instituut, Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie, Koninklijke Sterrenwacht van België, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika en Sciensano) bundelen en coördineren. Daarnaast beoogt het centrum de samenwerking met andere onderzoekscentra en universiteiten te versterken en zich meer te richten op de behoeften van de economische en politieke actoren (aanpassingsmaatregelen, mitigatiestrategieën, enz.).

België beschikt over onderzoekscentra en kennisinstellingen van wereldklasse die zich bezighouden met het klimaat. Simpelweg door onze krachten te bundelen, kunnen we hier het grootste klimaatonderzoekscentrum van Europa creëren”, zegt staatssecretaris Thomas Dermine. “Door een structurele samenwerking tussen de verschillende partners en de coördinatie van het Klimaatcentrum te organiseren, willen we het Belgisch klimaatonderzoek naar een hoger niveau tillen. Daarnaast heeft het centrum als missie om politici en bedrijven in staat te stellen beter onderbouwde beslissingen te nemen.

Voor de werking van centrum is een jaarlijks budget van twee miljoen euro voorzien door de federale overheid. Naast de wetenschappelijk directeur en de operationele directeur zal het Klimaatcentrum  een tiental medewerkers in dienst hebben.

Staatssecretaris Thomas Dermine (rechts) overhandigt de sleutels van het Klimaatcentrum aan de twee directeurs Valerie Trouet (midden) en Ella Jamsin (links). Credit: Nathan De Fortunato.

Staatssecretaris Thomas Dermine (rechts) overhandigt de sleutels van het Klimaatcentrum aan de twee directeurs Valerie Trouet (midden) en Ella Jamsin (links). Credit: Nathan De Fortunato.

Het kunstwerk voor het Klimaatcentrum

Naar aanleiding van de opening van het Klimaatcentrum werd een kunstwerk onthuld op de Ringlaan. Het werk, gemaakt door het collectief Wall Street Colors, toont menselijke silhouetten bedekt met patronen, variërend van microscopische beelden van bacteriën tot hittegolven gezien vanuit de lucht, en roept het verband op tussen alle schalen van ons ecosysteem en de centrale rol die de mens en de natuur spelen.

Het kunstwerk voor het Klimaatcentrum

Het kunstwerk voor het Klimaatcentrum.

Klimaatonderzoek aan de Koninklijke Sterrenwacht van België

Een belangrijk deel van het onderzoek van de Koninklijke Sterrenwacht van België  houdt verband met het klimaat: metingen van de effecten van watermassa’s op de zwaartekracht en de vervorming van de grond, waarneming van de atmosferische waterdamp met GNSS-satellieten, studie van seismisch lawaai in verband met stormen, seismische studies voor geothermische energie en de studie van de invloed van de zon op het klimaat.

KSB-ORB_ClimateCentre_General-page-001KSB-ORB_ClimateCentre_Science-page-001